Centrum
Integracji
Społecznej
w Woźnikach

Nabór do CIS

Europejski Fundusz Społeczny RPO WSL 2014-20

Aktualne projekty

Razem z nami

FAQ

Zobacz odpowiedzi
na najczęstsze pytania

pexels-ron-lach-7438093

Naszym celem jest

reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych poprzez udzielane im przeszkolenie zawodowe oraz towarzyszące mu wsparcie doradczo-psychologiczne.

Naszą misją jest

aktywizacja ludzi, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji lub na życiowym zakręcie. Aby z niego wyjść, powinni pracować, ale sami nie potrafią znaleźć zatrudnienia lub mają obawy, że nie poradzą sobie na współczesnym rynku pracy.

Beata Bacior

Zastępca Burmistrza Woźnik

Praca jest jedną z największych wartości w życiu człowieka. Ta wartość nie ogranicza się tylko do środków finansowych, ale  ma przełożenie na całe jego  życie i również postrzeganie samego siebie. Wiele osób w gminach miejsko-wiejskich ma utrudniony powrót na rynek pracy. Myślę tu o mamach, które przez wiele lat wychowywały dzieci i po kilku latach straciły wiarę w swoje komptencje. Myślę  o osobach z niepełnosprawnością, które nigdy nie miały nawet szansy na zarobienie własnych pieniędzy i myślę o osobach, które borykając się z uzależnieniem i  mają ogromny problem z utrzymaniem  jakiejkolwiek pracy. Jestem pewna, że wielu uczestników CISu  będzie zaskoczonych swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Uważam, że przełoży się to na ich poczucie własnej wartości, radości z pracy w zespole i odkryje nowe możliwości. CIS, to nie tylko praca i jej planowanie, to również nowe umiejętności, kwalifikacje i opieka specjalistów takich jak psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny.

Co oferujemy?

m.in. praktykę i przyuczenie do zawodu w jednej z dwóch pracowni: gospodarczo-porządkowej lub administracyjno-biurowej. Zapewniamy wypłatę świadczenia integracyjnego ze środków Funduszu Pracy dla każdego czynnego uczestnika w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Nie czekaj!

Dołącz juz dziś do jednej z dwóch pracowni CIS

CIS