All posts by cis

Home Articles posted by cis

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

cis
15 kwietnia, 2024 0 Comments
Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu Centrum Integracji Społecznej oraz informacje dodatkowe za rok 2023 są dostępne do pobrania na podanej poniżej stronie: Sprawozdania finansowe...

Zapytanie ofertowe – Obsługa gastronomiczna

cis
29 grudnia, 2023 0 Comments
Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 130 000 zł), nr CIS.26.3.2024 w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. ZAPYTANIE OFERTOWEObsł...

Zapytanie ofertowe – Psycholog

cis
29 grudnia, 2023 0 Comments
W związku z kontynuacją obsługi Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień oraz przemocy w Rodzinie przez Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania ofertow...

Zapytanie ofertowe – terapeuta uzależnień

cis
28 grudnia, 2023 0 Comments
W związku z kontynuacją obsługi Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień oraz przemocy w Rodzinie przez Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania ofertow...
"Dozhynky" po ukraińsku

“Dozhynky” po ukraińsku

cis
05 września, 2023 0 Comments
Pod koniec sierpnia w Woźnikach odbyły się tradycyjne dożynki, w ramach których uczestniczki projektu “Razem z nami” zorganizowały stoisko pod hasłem “Dożynki po Ukraiński”. Główną atra...
Z wizytą u kowala

Z wizytą u kowala

cis
12 lipca, 2023 0 Comments
W dniu 10 lipca uczestnicy projektu “Razem z nami – wsparcie Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” mieli okazję spotkać się z jednym z uczestników “Marki Lok...
Spotkanie obywateli Ukrainy w Parku Śląskim

Spotkanie obywateli Ukrainy w Parku Śląskim

cis
27 czerwca, 2023 0 Comments
25 czerwca w ramach projektu “Razem z nami – wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” odbyła się impreza integracyjna organizowana przez Regionalny O...
Dzień Dziecka po ukraińsku

Dzień Dziecka po Ukraińsku

cis
26 czerwca, 2023 0 Comments
W czerwcu odbyły się wydarzenia środowiskowe mające na celu integrację uczestników projektu z lokalną społecznością, obejmujące organizację różnych działań. Przygotowania zaczęły się ze sporym wyprzedze...
Chorzów for Ukraine

Chorzów i Woźniki dla Ukrainy

cis
09 czerwca, 2023 0 Comments
7 czerwca uczestniczki i  uczestnicy projektu “Razem z nami – wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej” odwiedzili Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzow...
CIS