Cele

Home Cele

Cele i zadania

Naszym celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych poprzez udzielane im przeszkolenie zawodowe oraz towarzyszące mu wsparcie doradczo-psychologiczne.

Naszą misją jest aktywizacja ludzi, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji lub na życiowym zakręcie. Aby z niego wyjść, powinni pracować, ale sami nie potrafią znaleźć zatrudnienia lub mają obawy, że nie poradzą sobie na współczesnym rynku pracy.

Problemy ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione lub wycofane z rynku pracy. Problemy każdej z grup są różne, ale w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Do tych osób kierujemy nasze działania. Postaramy się podnieść i podtrzymać ich motywację do zmiany swojego życia poprzez reintegrację społeczną i zawodową.

Beata Bacior, zastępca burmistrza Woźnik:

Praca jest jedną z największych wartości w życiu człowieka. Ta wartość nie ogranicza się tylko do środków finansowych, ale  ma przełożenie na całe jego  życie i również postrzeganie samego siebie. Wiele osób w gminach miejsko-wiejskich ma utrudniony powrót na rynek pracy. Myślę tu o mamach, które przez wiele lat wychowywały dzieci i po kilku latach straciły wiarę w swoje komptencje.. Myślę  o osobach z niepełnosprawnością, które nigdy nie miały nawet szansy na zarobienie własnych pieniędzy i myślę o osobach, które borykając się z uzależnieniem i  mają ogromny problem z utrzymaniem  jakiejkolwiek pracy. Jestem pewna, że wielu uczestników CISu  będzie zaskoczonych swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Uważam, że przełoży się to na ich poczucie własnej wartości, radości z pracy w zespole i odkryje nowe możliwości. CIS, to nie tylko praca i jej planowanie, to również nowe umiejętności, kwalifikacje i opieka specjalistów takich jak psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny.

CIS