Razem z nami

7 czerwca uczestniczki i  uczestnicy projektu “Razem z nami – wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej” odwiedzili Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie. Uczestniczyli tam integracyjnej polsko-ukraińskiej imprezie organizowanej przez swoich rodaków w ramach  projektu “Chorzów for Ukraine”. Dziękujemy za miłe przyjęcie i możliwość wymiany doświadczeń!

Chorzów for Ukraine

7 червня наші учасниці проекту були запрошені в місто Хожув, де мали змогу поспілкуватися з учасниками проекту “Хожув для України”.


Logo Funduszy europejskich

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.