Co oferujemy

Home Co oferujemy

Co oferujemy?

Centrum prowadzi aktywizację zawodową na różnych polach, zarówno poprzez przyuczenie do zawodu w pracowniach CISu oraz współpracujących z nami pracowniach zewnętrznych, jak i możliwość przekwalifikowania, podwyższenia kwalifikacji na specjalistycznych kursach lub wsparcie w razie podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowo, w ramach reintegracji społecznej, CIS oferuje swoim uczestnikom wiązkę usług wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę, obejmujących: warsztaty psychologiczno-motywacyjne, edukację ogólną, doradztwo zawodowe, grupy wsparcia, poradnictwo i zajęcia integrujące.

Uczestnictwo w CIS trwa średnio 12 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 24 miesięcy).

Zapewniamy:

  • wypłatę świadczenia integracyjnego ze środków Funduszu Pracy dla każdego czynnego uczestnika w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych za każdy miesiąc uczestnictwa w CIS wraz z opłaceniem składek zdrowotnych i społecznych,
  • szkolenia BHP
  • badania lekarskie
  • odzież roboczą
  • codzienny posiłek
  • różnorodne formy zajęć zawodowych oraz zajęcia tzw. miękkie
 
CIS