Łany Skwer jest jednym z głównych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Gminy Woźniki. Największym zainteresowaniem cieszy się tyrolka, która zaskarbiła sobie  uwagę przede wszystkim najmłodszych odwiedzających Łany Skwer, chociaż nie tylko młodzież znajdzie tam coś dla siebie. Ta i inne atrakcje sprawiły, że Dobroaktywni – grupa działająca z ramienia projektu „Aktywizacja społeczna na terenie rewitalizowanym w Woźnikach” – postanowiła również przyczynić się upiększenia tego miejsca.

Po wielogodzinnych dyskusjach wszyscy Dobroaktywni doszli do jednego wniosku – urozmaicenie szaty roślinnej na Łany Skwer jest naszym priorytetem. Po burzy mózgów, wszyscy byli zgodni co do wyboru realizatora projektu – to na pewno musi być Natura&Człowiek.  Ta szkółka drzew i krzewów ozdobnych jest znana mieszkańcom, gdyż znajduje się niedaleko, w pobliskich Koziegłowach. Po wyborze wykonawcy,czas na działanie!

Najpierw odbyły się konsultacje, mianowicie trzeba było ustalić, jakie rośliny będą pasować do biosfery parku. Po analizie przeprowadzonej przez jedną drugą zespołu Szkółki, Dominikę Puszczewicz, ustalono które drzewa i krzewy będą pasowały do walorów przyrodniczych parku, jak i również gdzie trzeba je umiejscowić.

Nadszedł ten piękny dzień, 21 października, w którym każdy wziął szpadel do ręki i zaczął kopać w ziemi. Niesprzyjające warunki pogodowe, nie wpłynęły na motywację i zapał uczestników akcji, wręcz przeciwnie.  Od pracy włożonej przez Dobroaktywnych, uczestników CIS, czy przez samą wykonawczynię projektu wrzało, niczym w podgrzewanym przez energię wszystkich pracujących garncu.   Po dwugodzinnej wytężonej pracy nadszedł czas na wspólną fotografię w smugach deszczu, oraz ciepły poczęstunek, który zregenerował wszystkich uczestniczących w akcji.

Dwa tygodnie później, na spotkaniu animacyjnym,uczestnicy projeku poraczyli się tortem, należytą nagrodą za włożony wysiłek.

Jeszcze wiele akcji przed nami!