Uczestnicy projektu „Aktywizacja społeczna na obszarze rewitalizowanym w Woźnikach” realnie angażują się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Pomysł na zadbanie o lokalną przyrodę zapoczątkował pan Czesław Tyrol, leśnik pracujący na terenach Nadleśnictwa Koszęcin. Jako ciekawostkę podał, że wróbel, postrzegany przez Polaków jako gatunek pospolity, jest objęty od 1995 roku ścisłą ochroną. Te i inne opowiastki przekazane przez pana Tyrola, okazały się na tyle pasjonujące, że w Dobroaktywnych zakwitły pewne przemyślenia na temat pro-ekologicznego postrzegania świata. Najpierw potrzebna jest idea, by zaczęło się działanie.

Kilka miesięcy później, Dobroaktywni wraz z Dominiką Puszczewicz ze Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych – Natura&Człowiek – urozmaicili szatę roślinną Łany Skwer. Spotkało się to z ciepłym przyjęciem mieszkańców, którzy wyraźnie mogą zobaczyć jak projekt Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach zmienia nie tylko otoczenie – ale również – ludzi! Kontynuując działania ekologiczne, uczestnicy projektu postanowili wzbogacić otoczenie części parkowej Łany Skwer o karmniki. Tablice informacyjne na ich stojakach, informują o najczęściej spotykanych gatunków ptaków na terenie Łany Skweru.

Cały projekt wykonali lokalni rzemieślnicy, działający w ramach Marki Lokalnej. Sam karmnik wykonał Patryk Morcinek z pracowni stolarstwa HOLZHAUS, zaś metalową podporę Piotr Farbowski, miejscowy artysta-kowal. Łącznie wykonano pięć karmników, z czego trzy trafią na Łana Skwer, a pozostałe dwa odpowiednio do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Woźnikach.

W ramach uroczystego postawienia karmników, dzieci ponownie spotkały się z panem Czesławem. Tym razem tematyka pogadanki kręciła się wokół dokarmiania ptaków, jakie pożywienie wybrać dla tych kręgowców, co lubią jeść. Wszystko to miało jeden cel: uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, która otacza nas każdego dnia. Leśnik przyniósł własną karmę, by pokazać, jak to robić w prawidłowy sposób. Dzieci same przyniosły odpowiednią karmę dla ptaków i przekładały teorię przedstawioną przez leśnika na działanie. Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu ze strony dzieci i ich rodziców. Wszystkie przyniesione karmy pozwolą jeszcze lepiej dbać o lokalne środowisko, za co serdecznie dziękujemy!

Dobroaktywni dla natury – aktywne działania na rzecz środowiska!