Reintegracja społeczna w CIS idzie zgodnie z zamierzeniami. Uczestnicy biorą aktywny udział we wszystkich zaplanowanych czynnościach i zbierają pierwsze doświadczenia zawodowe odpowiednio w pracowniach: adminstracyjno-biurowej oraz gospodarczo-porządkowej.

Uczestnicy pracowni administracyjno-biurowej spotkali się z doradcą zawodowym. Zajęcia składały się z zadań praktycznych oraz poszerzaniu wiedzy w zakresie teorii komunikacji. Spotkanie z doradcą odbyło się dzięki uprzejmości MLKS Woźniki w ich siedzibie głównej.

Zadania słuchaczy pracowni gospodarczo-porządkowej polegały w tym tygodniu m.in. na sprzątnięciu i utrzymaniu okolic kościoła przed Komunią – coroczna uroczystość gromadzi w Woźnikach dużą liczbę gości z innych miast. Odbiorcy CIS mogli mieć więc realny wpływ na lokalną społeczność oraz na to, jak jest postrzegana przez innych.

Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności również na placach zabaw na Statku oraz na ulicy Słonecznej. Dzięki ich zaangażowaniu każdy użytkownik może cieszyć się pięknym otoczeniem i dobrym samopoczuciem.

Na placu zabaw przy ul. Obrony Narodowej uczestnicy zajęli się sprzątaniem i koszeniem. W obecnej porze roku koszenie trawy jest niezbędne – nie tylko ze względów estetycznych. Regularne koszenie sprzyja jej uregulowanemu wzrostowi oraz ogranicza rozwój chwastów. Działania te odbyły się we współpracy z pracownikami gospodarczymi Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Dzięki tym zadaniom, uczestnicy zebrali doświadczenia praktyczne i w zakresie pracy zespołowej. Uczą się również staranności i dokładności, co przyda się też w ich życiu codziennym.

napisane przez uczestniczkę CIS