Centrum Integracji Społecznej pomaga ludziom w odkrywaniu własnych ścieżek, pomaga wejść na rynek pracy z nową wersją siebie. Praca i ludzie – to wartości, które sprawiają, że stajemy się lepsi i zaciekawieni światem. Staramy się, by nasze wspólne otoczenie wyglądało na uporządkowane, by służyło wszystkim, dla których przyroda jest wartością. Gdy nie okażemy naturze szacunku, to nigdy jej nie zrozumiemy.

Dlatego też uczestnicy Centrum Integracji Społecznej dbają zazwyczaj o miejsca wspólnej rekreacji tj. place zabaw czy siłownie open-air. Cieszymy się, że są użytkowane i przynoszą taką samą radość zarówno najmłodszym, jak i starszym.
Jednakże, korzystanie z takich miejsc, to także odpowiedzialność. Nie prosimy o wiele. Posprzątaj po sobie, by nie musieli zrobić za ciebie tego inni. Trawnik, las, łąk, rzeka – pocieszą każdego, kto o nich nie zapomina.

CIS pokazuje, że początek każdego postępu, obojętnie czy w życiu zawodowym czy prywatnym, zależy od zadbania o swoje najbliższe otoczenie. Szanujmy naszą lokalność, a każdy z nas poczuje radość ze wspólnego dobra.