Razem z nami

26 maja br. uczestniczki projektu “Razem z nami – wsparcie obywateli Ukrainy (…)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wyjątkowy sposób uczciły Dzień Matki. Przypadające zajęcia języka polskiego i kultury polskiej zorganizowano na terenie dawnej spółdzielni socjalnej, a obecnie miejsca zamieszkania części uczestniczek projektu, tj. w malowniczej miejscowości Górale. Lekcja w terenie była okazją do poznania kolejnych słówek z dziedziny kulinariów, ponieważ spotkane odbyło się przy grillu.

26 травня було організовано виїзне заняття з польської мови, яке змогли провести у учасниць проекту на Ґуралах, де ми мали також змогу привітати їх з “Днем матері”, приготувавши смачний гриль.


Logo Funduszy europejskich

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.