Właśnie zakończył się drugi nabór do Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach. Dziewięcioro nowych uczestniczek i uczestników weszło w szeregi CIS, pełnych motywacji i zapału, które – miejmy nadzieję – zaowocują w jeszcze lepszą jakością zadań realizowanych przez tę instytucję.

Uczestnictwo w CIS wiąże się z przyuczeniem do zawodu odpowiednio w pracowni gospodarczo-porządkowej, administracyjno-biurowej lub jednej ze współpracujących z nami pracowni zewnętrznych. Uczestnicy przez 30 godzin w tygodniu pracują na  rzecz pracowni dopasowanej do ich ścieżki reintegracji zawodowej, by odnaleźć się w przyszłości na otwartym rynku pracy. Dodatkowo, na bieżąco otrzymują oni wsparcie psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego w ramach reintegracji społecznej, na konsultacjach indywidualnych i zajęciach grupowych.

Takie aktywne działanie uczestników pozwala im na nabycie nowych umiejętności oraz wdrożenie prawidłowych zachowań, które umożliwiają im życie w społeczeństwie. Mamy nadzieję, że odnajdą swoje szczęście zarówno w lokalnej społeczności, jak i może poza jej granicami. Cała naprzód!