CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Oferta dla pracodawców

Twierdzisz,że twój zakład pracy pasuje do CIS? Chciałbyś bez żadnych kosztów przeszkolić nowego pracownika? Może po prostu chcesz zrobić coś dobrego?

Centrum Integracji Społecznej poszukuje pracodawców do pracowni zewnętrznych dla uczestników programu.

Jesteś zainteresowany? Doradca zawodowy oceni jak spełnione są kryteria:

 1. oferowany zakres merytoryczny zajęć reintegracji zawodowej z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb uczestników CIS;
 2. potencjalne możliwości rozwoju zawodowego uczestników, w tym nabycia nowych kwalifikacji, rozwinięcia posiadanych kwalifikacji, uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez wnioskodawcę;
 3. liczba uczestników, których może przyjąć pracownia zewnętrzna;
 4. zapewnienie warunków niezbędnych do odbywania zajęć w tym: stanowiska pracy oraz ewentualnych środków i narzędzi pracy;
 5. możliwość uzyskania zatrudnienia przez uczestnika w zakładzie pracy po zakończeniu reintegracji zawodowej w ramach CIS;
 6. spełnienie wymagań wynikających z ustawy, tj. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środków ochrony indywidualnej, szkolenia BHP, zapewnienie odzieży i obuwia roboczego;
 7. inne kryteria np. dodatkowe bonusy dla uczestnika, zapewnienie dojazdu, zapewnienie posiłku regeneracyjnego.

 

 

CIS zapewnia:

 1. badania medycyny pracy,
 2. szkolenie wstępne bhp,
 3. jeden posiłek dziennie
 4. pełne wsparcie specjalistów CIS

 

CIS zobowiązuje Pracodawców do zatrudnienia Uczestników warsztatu zorganizowanego w zakładzie pracy po jego ukończeniu, na wniosek kierownika CIS, w przypadku zadowalającego obie strony stopnia realizowania Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS).

 

Jeżeli te informacje nie są wystarczające, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście. Adresy i numery telefonów w zakładce Kontakt.

CIS