Zostały ostatnie 3 wolne miejsca w projekcie „ Aktywizacja społeczna na terenie rewitalizowanym w Woźnikach ”.

Zapraszamy osoby:

  • bezrobotne
  • bierne zawodowo
  • chcące zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Co dostaniesz?:

  • kursy i szkolenia zawodowe które w całości opłacamy
  • stypendia szkoleniowe na czas trwania kursu
  • Trening Umiejętności Społecznych (m. in. autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, komunikacja, zarządzanie budżetem domowym)
  • spotkania integracyjne z grupą uczestników
  • bezpłatne spotkania z psychologiem,prawnikiem i doradcą zawodowym
  • udział w organizacji inicjatyw na rzecz mieszkańców terenów rewitalizowanych w Woźnikach

Projekt trwa do 28.02. 2022 r.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Realizatorem projektu jest  Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach,ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki.

Kontakt:

Kalina Szawińska, 660 300 743

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach tel. 34 366 99 29, 662 663 642

kod QR dla szerszej informacji