Uczestnicy projektu „ Aktywizacja społeczna na terenie rewitalizowanym w Woźnikach” w ramach treningu umiejętności społecznych połączonego ze spotkaniem animacyjnym, wraz z swoimi rodzinami udali się do Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie. Mając na względzie działanie CIS na terenie Gminy Woźniki, uczestnicy pragnęli się dowiedzieć, jak wyglądają projekty aktywizacyjne lokalnie, na Górnym Śląsku.

Uczestnicy dowiedzieli się czym zajmują się CISy. Spektrum kierunków, w jakich działa CIS w Chorzowie, pozwala na aktywizację dzieci, osób
starszych, razem lub osobno. W zakresie tematyki pomocy socjalnej, CIS w Chorzowie pomaga również przeciwdziałać przemocy czy uzależnieniom, prowadzi dzienny ośrodek dla osób starszych czy pomaga w ramach doradztwa zawodowego.

Można było poznać, jakie działania w wymiarze społecznym są prowadzone w innych środowiskach, zainspirować się nimi i pozwolić sobie na
refleksje. Dzięki temu wszystkie doskonałe działania CISu w Chorzowie można przełożyć na Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, z
sukcesem.

Dla relaksu, zorganizowano uczestnikom projektu warsztaty rękodzieła. Dzięki przełożeniu pozytywnych emocji na małe arcydzieła, uczestnicy
opuścili Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie z myślą,że i oni są częścią ruchu społecznego, który czyni świat lepszym miejscem do życia. Gdy jesteśmy lepsi dla innych, to i nasz odrębny świat staje się lepszy. Uczyńmy dobrą zmianę!