CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji

1. Kandydat na uczestnika może zostać skierowany do CIS na podstawie własnego wniosku lub wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Aktualnie obowiązujący wzór wniosku stanowi formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa projekcie) .

2. Aby wypełnić formularz należy się zgłosić do Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach. Formularz rekrutacyjny można wypełnić także wcześniej – dostępny jest w zakładce „Do pobrania” lub na stronie www.wozniki.pl

3. Poprawność oraz kompletność formularza rekrutacyjnego oraz kwalifikowalność kandydata/ki do Projektu z weryfikuje komisja, w której skład wchodzi pracownik socjalny, psycholog i kierownik CIS. O terminie spotkania z komisją kandydat/-ka zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo oraz pisemnie. Podczas rozmowy kandydat/ka wypełnia test motywacji, prowadzi rozmowę z komisją. Komisja sporządzi listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

4. Osoby zakwalifikowane do projektu, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostaną skierowane do uczestnictwa zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej. Wsparcie dla każdej z nich będzie udzielane na podstawie indywidualnego planu działania, opracowanego przez psychologa, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego.
 
5. Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią Umowy uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa projekcie) oraz Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

 
Pliki do pobrania:
 
motywacji, prowadzi rozmowę z komisją. Komisja sporządzi listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową. 4. Osoby zakwalifikowane do projektu, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej. Wsparcie dla każdej z nich będzie udzielane na podstawie indywidualnego planu działania, opracowanego przez psychologa, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego 5. Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią Umowy uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa projekcie) oraz Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. link do pliku: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki 3.3. Dokumenty / formularze do pobrania Formularz rekrutacyjny (Wniosek) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Oświadczenia Wzór umowy uczestnictwa w projekcie Wzór Indywidualnego Planu Działania
CIS