REAGUJ NA PRZEMOC – temat trudny i ważny. Postaramy się z nim zmierzyć na spotkaniu organizowanym w ramach inicjatywy lokalnej w projekcie „Aktywizacja społeczna na obszarze rewitalizowanym w Woźnikach”

Zapraszamy do Galerii De-Ka w MGOK w Woźnikach we wtorek 5 października na godz. 16.00

Naszym gościem i ekspertem będzie Leszek Underowicz – interwent kryzysowy, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który od wielu lat z sukcesami terapeutycznymi pracuje zarówno z ofiarami, jak i ze sprawcami przemocy w programach korekcyjno-edukacyjnych.

W dobrej atmosferze przy aromatycznej kawie będziemy szukać odpowiedzi na pytania związane ze zjawiskiem przemocy: dlaczego tak się dzieje oraz jak skutecznie pomagać osobom uwikłanym w zjawisko przemocy domowej.

Jeśli temat jest dla Ciebie ważny – czekamy właśnie na Ciebie! 

Projekt „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”