CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Reintegracja zawodowa

W ramach aktywizacji zawodowej zajęcia odbywać się będą przez 4 dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie w jednej z  pracowni: 

  • gospodarczo-porządkowej 
  • Manufakturze Kreatywnej o profilu krawiecko-graficznym
  • zewnętrznej (współpracujące z CIS instytucje i firmy na terenie Gminy Woźniki)

Uczestnicy pracują pod nadzorem instruktora zawodu w grupach max. 10-osobowych w celu nabycia umiejętności zawodowych. Możliwe jest także – w zależności od potrzeb i predyspozycji klientów CIS – rozszerzanie działalności o nowe pracownie lub kierowanie uczestników na zajęcia do tzw. pracowni zewnętrznych w placówkach gminnych lub u pracodawców. Uczestnikom przysługuje  badanie lekarskie,  przeszkolenie w zakresie BHP, ubranie robocze, w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu środkami transportu publicznego, a także jeden posiłek dziennie w trakcie zajęć. Wybrani uczestnicy mogą także liczyć na premię motywacyjną lub premię szkoleniową, w zależności od indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej.

 
CIS