Razem z nami

25 czerwca w ramach projektu “Razem z nami – wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” odbyła się impreza integracyjna organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – tj. lidera projektu. W barwnym i pełnym atrakcji wydarzeniu w na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie uczestniczyli wszyscy partnerzy oraz uczestnicy i uczestniczki projektu z całego województwa. Dla naszej ekipy była to także okazja, aby odbyć lekcję języka polskiego w terenie. Tym razem na warsztat poszło słownictwo związane ze światem zwierząt, przećwiczone na przykładzie mieszkańców Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Do Woźnik wróciliśmy zmęczeni, ale pełni nowych wrażeń.

Spotkanie obywateli Ukrainy w Parku Śląskim

25 червня, в рамах проекту була запланована поїздка на свято, організатором якого був РОПС, а пізніше було відвідано зоопарк.


Logo Funduszy europejskich

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.