Uczestnicy projektu „ Aktywizacja Społeczna Na Obszarze Rewitalizowanym w Woźnikach” zapraszają na spotkanie z Jerzym Głogowskim, kierownikiem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie.

Pan Jerzy zajmuje się koordynacją  prac komisji orzekających o niepełnosprawności, a także pozyskiwaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. Dofinansowaniami w likwidacji barier architektonicznych, zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych czy turnusami rehabilitacyjnymi.

Ktoś bliski tobie chce starać się o grupę niepełnosprawności? Chcesz dowiedzieć się co oznaczają dane stopnie niepełnosprawności? Może chcesz wiedzieć, co oznacza niepełnosprawność i z jakimi ograniczeniami się wiąże?

Jeżeli na którąś z tych pytań odpowiedziałeś „TAK”, to przyjdź we wtorek 23.11 o godzinie 15.30 do Galerii De-Ka przy MGOK w Woźnikach. Przy kawie i ciastku dobra atmosfera gwarantowana!

Zdjęcie wyróżniające autorstwa Andrea Piacquadio z Pexels