Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu Centrum Integracji Społecznej oraz informacje dodatkowe za rok 2022 są dostępne do pobrania na podanej poniżej stronie:

Sprawozdania finansowe