Pracownia adminstracyjno-biurowa oraz porządkowo-gospodarcza skompletowana. Pod koniec kwietnia uczestnicy CIS rozpoczęli swoje zajęcia.

W piątek, 23 kwietnia, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się plenarne spotkanie uczestników Centrum Integracji Społecznej. Była to pierwsza okazja do osobistego poznania między uczestnikami projektu. Nie zabrakło też gier i zabaw z psychologiem, w ten sposób każdy mógł się zrelaksować i opowiedzieć dlaczego zaangażował się w działania CIS.

Uczestnikom projektu przedstawiono również przyszłych instruktorów, odpowiednio do pracowni administracyjno-biurowej oraz porządkowo-gospodarczej. Słuchacze CIS będą mieli do dyspozycji również psychologa, doradcę zawodowego oraz kierowniczkę projektu. Wszystkim członkom przedsięwzięcia będą oni pomagali w powrocie na rynek pracy oraz nabyciu przydatnych umiejętności.

– Cieszę się, że w naszej gminie powstało miejsce, które pomoże naszym mieszkańcom wrócić na rynek pracy – mówił burmistrz Woźnik Michał Aloszko. – To projekt,który m.in. poprzez doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczną ma podnieść samoocenę uczestników. Tak, by wkrótce stali się pełnoprawnymi pracownikami, których każdy pracodawca będzie chciał mieć w swoim gronie – dodaje.

W poniedziałek, 26 kwietnia, odbyło się spotkanie organizacyjne w Urzędzie Miejskim w Woźnikach. Uczestnicy CIS spotkali się z burmistrzem Woźnik, zapoznali się ze swoimi stanowiskami pracy oraz odwiedzili miejsce, w którym będą odbywały się spotkania indywidualne.

 

post stworzony przez uczestniczkę CIS