Uczestnicy CIS rozpoczęli reintegrację w odpowiednich pracowniach. Tydzień minął na wdrażaniu odbiorców projektu w zakres ich zadań i aktywności, a także w kwestie organizacyjne potrzebne do funkcjonowania w CIS.

Słuchacze pracowni gospodarczo-porządkowej mieli za zadanie m. in. przygotowanie woźnickiego Rynku na wiosnę. Prace ogrodnicze oraz porządkowe upłynęły w przyjemnej atmosferze. Uczestnicy realizowali swoje zadania również dbając o niedawno zrewitalizowany Łany Skwer.
Grupa uczestników została również oddelegowana do uprzątnięcia placów zabaw na ulicach Słonecznej oraz Harcerskiej.

Pracownia administracyjno-biurowa opanowywała wszystkie potrzebne czynności w codziennej integracji. Za zadanie słuchacze mają m. in. przekierowywanie telefonów do odpowiednich urzędników, dbanie o podstawowe zadania administracyjne czy edytowanie strony internetowej.
 – Po dwóch dniach uczestnictwa w programie, byłam na tyle samodzielna, by pozostać samej na stanowisku – relacjonuje swoje działania uczestniczka CIS.

– Petenci Urzędu byli trochę zniecierpliwieni, ale nauczyło mnie to komunikacji, asertywności i opanowania – dodaje – oraz zauważyłam znaczny wzrost umiejętności potrzebnych na stanowisku pracy.

Cały tydzień upłynął intensywnie, a uczestnicy są gotowi na następne działania w CIS.

napisane przez uczestniczkę CIS