CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Zamówienia

29 grudnia 2023
Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 130 000 zł), nr CIS.26.3.2024 w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Obsługa gastronomiczna (catering) dla uczestniczek i uczestników Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach (jednostka budżetowa Gminy Woźniki).

29 grudnia 2023
W związku z kontynuacją obsługi Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień oraz przemocy w Rodzinie przez Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego oraz o przesłanie oferty w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku – Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

28 grudnia 2023
W związku z kontynuacją obsługi Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień oraz przemocy w Rodzinie przez Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego oraz o przesłanie oferty w terminie do dnia 4 stycznia 2024 roku – Terapeuta Uzależnień

13 lipca 2022
Zaproszenie do składania ofert na usługę Treningu Umiejętności Społecznych w ramach projektu „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki” w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

23 maja 2022
Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania kursu “Ceramika w edukacji artystycznej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.5 RPO-WSL 2014-20.(CIS.26.4.2022).

13 maja 2022
Zaproszenie do składania ofert na usługę doradcy zawodowego w ramach projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.5 RPO-WSL 2014-20.(CIS.26.4.2022)

25 kwietnia 2022
Dostawa posiłków dla Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach (jednostka budżetowa Gminy Woźniki) dla uczestniczek/ów projektu „Droga do aktywności i niezależności poprzez CIS Woźniki” (CIS.26.3.2022)

28 grudnia 2021
Obsługa gastronomiczna (catering) dla Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach (jednostka budżetowa Gminy Woźniki) w ramach projektu „Droga do aktywności i niezależności poprzez CIS Woźniki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.5 RPO-WSL 2014-20.(CIS.26.3.2021/2)

18 października 2021
Dostawa wyposażenia do pracowni gospodarczo-porządkowej dla Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach (jednostka budżetowa Gminy Woźniki) w ramach projektu „Droga do aktywności i niezależności poprzez CIS Woźniki” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.5 RPO-WSL 2014-20.

17 sierpnia 2021
Informacja o wyborze wykonawcy zadania “Remont wraz z adaptacją na potrzeby centrum integracji społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach w formule zaprojektuj i wybuduj z prawem opcji

23 lipca 2021
Remont wraz z adaptacją na potrzeby centrum integracji społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach w formule zaprojektuj i wybuduj z prawem opcji

2 czerwca 2021
Remont wraz z adaptacją na potrzeby Centrum Integracji Społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach w formule zaprojektuj i wybuduj

14 kwietnia 2021
Informacja o wynikach zapytania ofertowego CIS.26.3.2021/1

7 kwietnia 2021
Obsługa gastronomiczna (catering) dla Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach (jednostka budżetowa Gminy Woźniki) w ramach projektu „Droga do aktywności i niezależności poprzez CIS Woźniki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.5 RPO-WSL 2014-2020. (CIS.26.3.2021/1)

CIS