Poprzez słowo integracja, nie przychodzą na myśl tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również osoby które wypadły z rynku pracy, nieaktywne zawodowo od dłuższego czasu. Słowo Integracja od roku przyświeca głównemu projektowi CIS (Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki) i pragniemy go powielić w jak najbardziej wyczerpujący sposób w projekcie”Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych w gminie Woźniki”.

Naszym zamierzeniem jest aktywowanie „na nowo” osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, by mogli wyjść z domu i pokazać swoją osobowość, by rozwijali swoje umiejętności zawodowe i społeczne. Warto zaznaczyć, że takie osoby zazwyczaj posiadają niskie kwalifikacje i z tego powodu nie potrafią znaleźć zatrudnienia. Dzięki projektowi możliwe jest przebranżowienie się, które pozwoli wejść na otwarty rynek pracy. Dbamy o zdrowie – celem projektu jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Grupa docelowa obejmie wsparciem:

  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osoba z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością
  • osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją programów rewitalizacji
  • osoby bezrobotne,
  • osoby bierne zawodowo

 

Projekt trwa od 1.03.2022 do 28.02.2023

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do siedziby CIS (godziny otwarcia w zakładce Kontakt) lub do kontaktu telefonicznego: Barbara Tomczyk,  34 366 99 02

Centrum Integracji Społecznej , ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki tel. 34 366 99 29, 662 663 642

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020