Zespół

Home Zespół

Zespół

  • Agata Kamińska – kierowniczka CIS – kieruje Centrum, organizuje i koordynuje jego funkcjonowanie, przyjmuje uczestników, współpracuje z innymi instytucjami, sektorem prywatnym i społecznym
  • Aneta Klyta – inspektor i instruktorka pracowni administracyjno-biurowej – czuwa nad dokumentacją i organizacją pracy biura CIS oraz uczy tego uczestników pracowni administracyjno-biurowej; realizuje w CIS elementy “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”
  • Aleksandra Rygoł – główna księgowa – prowadzi rachunkowość, gospodarkę finansową CIS oraz sprawy kadrowo-płacowe, jak również rozliczenia z innymi instytucjami
  • Jolanta Meisner – pracownik socjalny – świadczy pomoc w uregulowaniu spraw socjalno-bytowych; czuwa nad realizacją Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego
  • Damian Sośnica – instruktor pracowni gospodarczo-porządkowej  – na co dzień dba o rozwój zawodowy uczestników CIS, organizację pracy oraz jakość zadań powierzonych uczestnikom
  • Tomasz Dandy – doradca zawodowy – pomaga obrać właściwą ścieżkę zawodową i odnaleźć się na otwartym lub chronionym rynku pracy
  • Katarzyna Musiał – psycholog – udziela niezbędnego wparcia psychologicznego, zwłaszcza w momentach kryzysowych; pomaga powrócić do funkcjonowania zawodowo-społecznego
  • Barbara Tomczyk – koordynatorka projektu “Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki”
CIS