Uporządkowanie roślinności na terenie Gminy Woźniki to nasz wspólny obowiązek. Dlatego też dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Woźnikach z CIS, możemy cieszyć się pięknie zagospodarowanymi ulicami oraz placami zabaw. Jednym z zadań CISu było skoszenie trawy na ulicy Ks. Antosza w Dyrdach.

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach jest jednostką budżetową ukierunkowaną na reintegrację społeczną i aktywizację społeczności zarówno z lokalnych, jak i okolicznych gmin. Uczestnictwo w CIS wiąże się z zaangażowaniem w codzienną reintegrację która wywiera wpływ na odnalezieniem się uczestników CIS na współczesnym rynku pracy.

Po praktyce czas na naukę.  Każdego tygodnia(wysiłek?) społeczność CISu może współuczestniczyć w dniu Integracji, gdzie każdy uczy się umiejętności komunikowania się pod opieką specjalistów tj. psycholog czy doradca zawodowy.