CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Reintegracja społeczna

Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie warsztatów, spotkań w ramach grup wsparcia, konsultacje indywidualne, kursy, zajęcia edukacyjne, integracyjne i motywacyjne.  Ich organizację i przebieg koordynują psycholog, doradca zawodowy i pracownik socjalny

Zajęcia mają na celu wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych, uczestników w celu dostosowania ich do aktualnych wymagań rynku pracy. Uczestnicy kursów poznają m. in. swoje mocne i słabe strony, korzyści ze wzmocnienia własnej wartości, zasady komunikacji zespołowej oraz doradztwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. W efekcie zbudują poczucie własnej wartości i nabędą pewności siebie związanej z rozpoznawaniem własnych preferencji zawodowych i możliwych dróg rozwoju.

 
CIS