CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Projekt: Razem z nami

Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski, logo slaskie.pl, flaga Unii Europejskiej

Projekt „Razem z nami”

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach realizuje projekt na rzecz osób narodowości ukraińskiej, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w wyniku ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę pn. „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ścieżka wsparcia dla ukraińskich uczestników CIS obejmować będzie typowe dla CIS zajęcia zawodowe m.in. w pracowni rzemieślniczo-krawieckiej, za które będą oni otrzymywać świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku u dla bezrobotnych, ubezpieczenie społeczne oraz jeden posiłek dziennie. Reintegracja społeczna obejmie natomiast zindywidualizowane zajęcia, takie jak np. spotkania z psychologiem (w zależności od potrzeb indywidualne lub grupowe), doradztwo zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe oraz wsparcie dodatkowe wzmacniające szanse na skuteczną adaptację (nauka języka polskiego, zajęcia z zakresu polskiej kultury, działania środowiskowe związane ze społecznością lokalną, pomoc w załatwianiu spraw socjalno-bytowych, urzędowych, usługi zdrowotne, organizacja transportu).
Zgodnie z projektem grupą docelową projektu będą w głównej mierze kobiety uciekające z Ukrainy wraz z dziećmi lub innymi członkami rodziny znajdującymi się pod ich opieką. W związku z tym planowane są także działania na rzecz osób zależnych od uczestników projektu, obejmujące m.in. opiekę nad dziećmi, naukę języka, wsparcie psychologiczne, zajęcia edukacyjno-re-kreacyjne itp. W projekcie przewidziano również przedsięwzięcia integrujące ze społecznością lokalną, angażujące zarówno Ukraińców, jak i Polaków, którzy mogą odczuwać obawy w związku z napływem w krótkim czasie dużej liczby obcokrajowców. Bliższe poznanie się obu stron i uczestnictwo we wspólnych wydarzeniach mają na celu przełamanie barier i umocnienie wzajemnej akceptacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie smsa o treści „Razem z nami” z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego na nr telefonu +48 662663642 lub adres e-mail: cis@wozniki.pl. Można także osobiście zgłosić się do CIS w Woźnikach ul. Koziegłowska 2 lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach ul. Rynek 6.

Celem projektu „Razem z nami” jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, a Gmina Woźniki jest jednym z 18 partnerów projektu z całego województwa śląskiego. Łączny budżet projektu dla całego województwa wynosi  13.519.074,76 zł, z czego naszej gminie przypadło 197.688,75 zł dofinansowania unijnego.


Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski, logo slaskie.pl, flaga Unii Europejskiej

Wersja ukraińska:

Разом з нами – підтримка громадян України з використанням потенціалу суб’єктів соціальної реінтеграції

Центр Соціальної Інтеграції у Возниках оголошує набір 5 учасників до проєкту “Разом з нами – підтримка громадян України з використанням потенціалу суб’єктів соціальної реінтеграції”, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну, разом з особами, які перебувають на їх утриманні (дітьми). Проект призначений для людей, які не працюють, і його метою є їх соціальна та професійна активізація, відповідно до індивідуально розробленого для кожного учасника шляху реінтеграції. Учасник бере участь у регулярній професійній діяльності, напр. в ремісничо-кравецькій майстерні Центру Соціальної Інтеграції, під наглядом професійного інструктора, вони можуть розраховувати на підтримку соціального працівника, психолога та кар’єрного консультанта, скористатися безкоштовним професійним курсом та іншими формами підтримки в залежності від потреб (юрист, перекладач, вивчення мови тощо). За участь у заняттях у Центрі соціальної інтеграції учасник отримує інтеграційну допомогу в розмірі 120% допомоги по безробіттю (зараз 1565 злотих брутто на місяць), соціальне страхування та харчування.
У рамках проекту також заплановані заходи для осіб, залежних від учасників проекту, в тому числі напр. догляд за дітьми, вивчення мови, психологічна підтримка, освітня та рекреаційна діяльність, а також проекти інтеграції з місцевою громадою, залучаючи як українців, так і поляків.
Охочих взяти участь у проєкті просимо надіслати повідомлення смс з текстом «Разом з нами» із зазначенням імені та прізвища та контактного номера на номер телефону +48 662663642 або електронну адресу: cis@wozniki.pl.
Ви також можете особисто звернутися в Центр Соціальної Інтеграції у м. Woźniki, ul. Koziegłowska 2 або в Муніципальний Центр
Соціальної Допомоги в Woźniki, ul. Rynek 6

CIS