Razem z nami

W czerwcu odbyły się wydarzenia środowiskowe mające na celu integrację uczestników projektu z lokalną społecznością, obejmujące organizację różnych działań. Przygotowania zaczęły się ze sporym wyprzedzeniem i trwały na kilku kolejnych zajęciach z języka i kultury polskiej. Uczestniczki przygotowały plan działania, podzieliły zadania oraz zaangażowały się w zakup materiałów. Pomysłem na integrację z lokalną społecznością było przygotowanie własnego stoiska podczas obchodów Dnia Dziecka w Woźnikach (3 czerwca ) oraz Lubszy (24 czerwca). Dzień Dziecka po Ukraińsku okazał się wielkim sukcesem, a do malowania buziek i robienia warkoczyków ustawiały się kolejki. Dzień był bardzo wyczerpujący, ale satysfakcjonujący. A dzieci zadowolone.  .

Dzień Dziecka po ukraińsku
Dzień Dziecka po ukraińsku
Dzień Dziecka po ukraińsku
Dzień Dziecka po ukraińsku
Dzień Dziecka po ukraińsku - plakat

3 червня було проведено екологічні заходи,спрямовані на інтеграцію учасників проекту в місцеву громаду, пов’язані з організацією різноманітних заходів.24 червня наші учасниці проекту були задіяні у заході в Любши, де вони мали змогу долучитися до організації свята з місцевою громадою. 


Logo Funduszy europejskich

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.